Vieraskirja
Sivusto
Ajankohtaista:
IIJOKISOUTU 2011; www.iijokisoutu.net
(lisätty 26.4.2011)
---
Lausunto Kollaja-hankkeen YVA-selostuksesta (18.8.2009)


Tauno Kallunki lahjoitti yhdistykselle Iijoki-selvityksen

Syksyllä 2008 ilmestyi Erkki Pulliaisen kirjottama ja Kimmo Kuuren kuvaama Vapaa Iijoki -kirja.

Iijoen suojeluyhdistys ry

Iijoen suojeluyhdistys ry:n tarkoitus on vesien suojelu ja siihen liittyvien asioiden edistäminen Iijoen vesistön valuma-alueella Iin, Kuusamon, Posion, Pudasjärven, Puolangan, Ranuan, Suomussalmen, Taivalkosken, Ylikiimingin ja Yli-Iin kunnassa. Yhdistys on perustettu vuonna 2004 ja sen kotipaikka on Kuusamon kaupunki. Yhdistyksemme jäsenmäärä vuonna 2008 on noin 80. Jäsenistö koostuu yksityisistä henkilöistä, yhdistyksistä ja osakaskunnista ympäri Koillismaan.

Yhdistyksen asioista päättää yhdistyksen kokous ja sen hallintoa hoitaa yhdistyksen hallitus. Hallitus koostuu toimialueensa tuntevista ympäristö-, vesi-, kala-, maa- ja metsätalouden osaajista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • pyrkii kokoamaan Iijoen vesistöalueen vesiensuojelusta kiinnostuneet yhdistyksen jäseniksi
  • kerää ja jakaa tietoja valuma-alueen vesien tilasta ja vesistöihin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutuksista
  • antaa suosituksia toimialueensa vesiensuojeluun liittyvissä asioissa
  • tekee esityksiä Iijoen vesistöalueen veden laadun parantamiseksi
  • antaa toimialueensa vesiä koskevia lausuntoja viranomaisille

Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt sekä kaupungit, kunnat, seurakunnat, yhdistykset, kalastuskunnat, jako- ja osakaskunnat, osuuskunnat, osakeyhtiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Jäsenmaksut vuonna 2011:

  • yksityiset henkilöt 10 euroa
  • yhteisöt 20 euroa
  • kunnat 50 euroa

Pankkiyhteys: Iijoen suojeluyhdistys ry, Sampo 800017-71032308

Iijoen vesistö on tärkeä meille kaikille täällä asuville, mutta Iijoella on ystäviä ympäri Suomea. Siksi jokainen vesistöstämme huoltakantava on tervetullut yhdistyksemme jäseneksi. Mitä enemmän meitä on, sitä suurempi on painoarvomme.

Tervetuloa Iijoen suojeluyhdistyksen jäseneksi!

Lisätietoja:

puheenjohtaja
Pekka Kaukko
p. 040-180 7722
pekka-kaukko(at)pp.nic.fi
      sihteeri
Pirkko-Liisa Luhta
p. 0400-293023
pirkkoliisa.luhta(at)gmail.com